under

91-112 ‘Under One Master’ Lecture by HH Radhanath Swami, in Mumbai

Ädi Lila 1.36 çré-rüpa, sanätana, bhaööa-raghunätha çré-jéva, gopäla-bhaööa, däsa-raghunätha Translation My instructing spiritual masters are Çré Rüpa Gosvämé, Çré Sanätana Gosvämé, Çré Bhaööa Raghunätha, Çré Jéva Gosvämé, Çré Gopäla Bhaööa Gosvämé and Çréla Raghunätha däsa Gosvämé. Ädi Lila 1.37 ei…